VIII. Speciální výstava potkanů Praha

 

Hryzalčin Diego Sanchéz 

  3. Nejlepší mladý samec solid

 

Jarda of Nippyland 

  1. Nejlepší dospělý samec solid

 

 

 

FOTO dodám ..