V. Výstava ušl'achtilých potkanov v Bratislavě - RODENT EXPO

 

Butterfly's Faraj 

  Najlepší rex

  3. miesto Neštandardní samci 

Zuri VP4 Utahraptor

  Cena posudzovatel'ky